ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Busstransport - Bäst sätt att är att Transporteras med Buss
Transportera - Bäst information om Transportera
Persontransport med buss

Att transportera personer med buss är i världen sätt den vanligaste formen av persontransporter. I Sverige är dock är transport med hjälp av personbilar vanligare. Fördelen med att transporteras med buss är att de är miljövänligare än flyg och personbil men också att busstransport mer flexibelt jämfört med tåg- och flygtransport.

Det finns många storlekar på bussar men också att bussarna kan vara anpassade för olika typar av resor som t.ex. långfärdsbussar eller stadsbussar.