ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Transportstyrelsen - Transportstyrelsen ansvarar för sektorn transporter i Sverige
Transportera - Bäst information om Transportera
Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen tar fram riktlinjer och regler för transporter men följer också upp hur reglerna för transporter efterlevs. Transportstyrelsen ansvarar för ett flertal register som är kopplade till transporter och fordon.

Totalt har Transportstyrelsen omkring 1600 anställda över hela landet och Transportstyrelsens huvudkontor ligger i Norrköping.